MBT-behandling

MBT behandlingen i Huddinge

riktar sig till personer som har diagnosen borderline personlighetsstörning. Alla patienter som kommer till oss är remitterade från andra vårdinstanser och det första som händer, innan behandlingen startar, är att de genomgår en omfattande utredning. Parallellt med utredningen bjuder vi in patienterna att delta i en 12 veckor lång introduktionskurs. Under introduktionskursen får man möjlighet att i teori och praktik lära sig om mentalisering, vilket är den första byggstenen i behandlingen. När utredningen är färdig gör teamet en bedömning om det är möjligt att erbjuda patienten en plats. Även patienterna måste ta ställning till om de är motiverade och om MBT tilltalar dem. De patienter som inte uppfyller kriterierna för borderline personlighetsstörning eller tackar nej till en plats får stöd att söka annan lämplig behandling.

MBT-behandlingen löper under ett och ett halvt år och fokus ligger på att stärka patienternas mentaliseringsförmåga. I behandlingsprogrammet ingår individualterapi en gång per vecka och gruppterapi två gånger per vecka. Dessutom erbjuds patienten vid behov medicinsk behandling av vår läkare. Efter avslutad behandling erbjuds uppföljningssamtal vid behov och en gång varannan månad träffas behandlare och tidigare patienter på MBT-forum.

MBT- Huddinge i korta drag

  • Omfattande utredning
  • Introduktionskurs, 1 session på 90 minuter per gång i 12 veckor
  • Individualterapi, 1 session på 45 minuter/vecka i 18 månader
  • Gruppterapi, 1 session på 90 minuter/vecka i 18 månader
  • Medicinsk behandling vid behov
  • Uppföljningssamtal efter avslutad behandling

Utredningen gör vi för att lära känna patienten och ringa in hans/hennes problematik. Ett ytterligare syfte är att ta reda på om patienten uppfyller kriterierna för borderline personlighetsstörning, vilket är ett krav för att få börja MBT-behandlingen.

Introduktionskurs

Introduktionskursen har ett psykoedukativt fokus och syftar till att ge alla patienter en grundläggande förståelse för vad mentalisering är, i teori och praktik.

Varje tillfälle inleds med en kort föreläsning i en större grupp och berör teman som mentalisering, agentskap och borderline personlighetsstörning.

Sedan delas kursdeltagarna in i mindre grupper och får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter.

Power Point Introkurs MBT

Individualterapi

Varje patient träffar sin individualterapeut 45 min en gång i veckan. I individualterapin har man möjlighet att arbeta med sin specifika problematik med fokus på att stärka mentaliseringsförmågan.

Gruppterapi

MBT-teamet har fyra grupper som träffas 90 minuter en gång i veckan. Varje grupp har två gruppterapeuter och 6-8 deltagare. Huvudsyftet med gruppterapin är att förbättra och stabilisera patienternas mentaliseringsförmåga och det sker bäst i samspel med andra. Grupperna är öppna vilket innebär att när en patient slutar kan en ny patient börja.

Medicinsk behandling

MBT-teamets läkare är ansvarig läkare för alla patienter som går i behandlingen och ger medicinsk behandling vid behov.

Uppföljningssamtal

De patienter som avslutat behandlingen erbjuds efter behov uppföljningssamtal.

Patientberättelse

Så här beskriver en av våra patienter sin behandling:

Behandlingen på MBT-teamet har verkligen hjälpt mig.

Jag har gått från att vara en tjej som såg allt i svart-vitt till att nu se skiftningar av nyanser i livet, att vara medveten om när jag tänker i svart-vita banor och kunna skratta åt det.

Jag har gått från en tjej som skadat sig själv med rakblad och droger till att tycka att det är galet att skada sig själv med flit. Att fläka upp sin hud för att se blodet rinna. Att frivilligt göra det värre för sig själv genom att stoppa i sig livsfarligt gift.

Jag har gått från att inte kunna hantera relationer alls, från att inte klara en separation även om det bara var för några timmar, till att vara trygg i mina relationer, kunna slå bort onödiga orosmoment och till att inte ha något problem med separationer alls.

Var tredje månad hade vi utvärderingssamtal för att se vart vi befann oss i behandlingen. Efter mitt första utvecklingssamtal hade mina borderlinesymptom sjunkit med 50 %. Detta gjorde mig rädd men stolt. Rädd för att ”då måste jag må bra nu och det gör jag inte”. Stolt över att ha kommit så långt så fort.

Ilskan är min drivkraft och kommer alltid att vara det. Ilskan över att vara en tjej som var klängig och inte litade på sig själv gjorde att jag bestämde mig för att helt enkelt ändra på mig. Det kanske låter konstigt för vissa att man bara kan bestämma sig för att må bra och så blir det så. Men efter drygt 10 år i terapi fick jag nog.

Jag vill inte påstå att det var lätt, men jag gjorde det. Och jag tror att det är det viktigaste för alla patienter som börjar ny behandling om man vill se resultat: Att vara beredd på att kämpa och vara mogen för att förändra sig och sina beteenden. Annars kommer det inte att funka.

I mitt MBT-team har jag från dag ett känt mig sedd och blivit tagen på allvar för första gången i öppenvården. Detta har gjort att jag lättare har kunnat öppna upp mig och gå igenom saker jag aldrig trodde att jag skulle berätta för någon. Mina innersta tankar och känslor som jag var rädd att ingen skulle förstå. Men ingenting verkade vara konstigt för dessa terapeuter. Jag har utan tvekan haft stöd hela vägen, inte bara från terapeuterna utan även från de fina människor som delade samma problem som mig.

Jag har gått från att vara en heltidssjukskriven, ängslig tjej med borderline personlighetsstörning, osjälvständig personlighetsstörning, drag från depressiv personlighetsstörning, panikångest och agorafobi, med flera starka mediciner. Till en tjej som har börjat arbeta deltid, en tjej som blivit symptomfri i alla personlighetsstörningar, och en tjej som vågat sänka medicinerna och hoppas på att en dag vara utan dem.

Jag har gått från att tro att man inte kan bli fri från en personlighetsstörning (”för då har man ju ingen personlighet”) till att ha vetskapen om att jag är precis samma person nu, bara inte lika komplicerad.

Ångesten finns fortfarande där, men jag kan hantera den mycket bättre nu.

Behandlingen på MBT-teamet har gjort mig till en friskare person, och jag var med och skapade historia genom att delta i 1½ år i den första ”kullen” någonsin i Sverige. Jag är stolt över att jag tog mig igenom denna tiden. Och det skulle jag aldrig varit innan behandlingen startade. Men jag har lärt mig att jag duger som jag är. Frisk som sjuk, glad som ledsen. Även fast jag hellre är frisk och glad.

Jag vet att vi som försökskaniner i första kullen har banat väg för något fantastiskt! MBT i Sverige kommer att utvecklas och jag hoppas att fler och fler ger sig in i denna kamp med rätt inställning för då är det inget snack om att det kommer att gå bra.

Utdrag ur boken Mentalisering – Att leka med verkligheten av Rydén & Wallroth, 2008, sid. 300-3001