Patienter och närstående

Gruppterapi

Torsdagar 10.00-11.30 eller 13.00-14:30

Introduktionskurs

Introduktionskursen ges till patienter under 5-12 tillfällen som är på väg in i behandlingen eller utreds inför en behandling. Schema skickas ut till de patienter som är aktuella för utredning eller behandling.

Närståendekväll

En eller ett par gånger per år har patienter i behandling möjlighet att bjuda in några av sina anhöriga för att få information om behandlingen och diagnosen.

Åhörarkopior anhörigkväll >>