Utbildning

books550x350
Nästa kurs i MBT: information om hur man anmäler sig

Under höstterminen anordnar vi vår populära kurs Mentaliseringsbaserad terapi – Teori och praktik. Kursen anordnas tillsammans med KI Education, ger en grund för att kunna bedriva mentaliseringsinriktat arbete och blandar teori, forskning, kliniska tekniker och praktiska övningar.

MBT är ett behandlingsprogram med starkt vetenskapligt stöd och är utformat för patienter med borderline personlighetsstörning. Mentaliseringstänkandet kan dock tillämpas på alla typer av psykiska svårigheter. Kursen ges av MBT-teamet Huddinges terapeuter och andra ledande svenska experter på mentalisering.

Denna kurs är ackrediterad av Sveriges psykolog som specialistkurs. För de legitimerade psykologer som går kursen och som vill använda den som ett led i sin yrkesspecialisering ges möjlighet att delta i ett eget extra examinationsmoment.

Tid och plats

Kursen arrangeras som 3+2+2 dagar med en period mellan varje kurstillfälle så att kursdeltagarna får tillfälle att använda sina kunskaper i praktiken och sedan diskutera dem vid påföljande kurstillfälle.

Tid: Kursstart onsdag den 20-22/9 2017 Övriga kursdagar: 19-20/10 2017 samt avslutande dagar 30/11-1/12 2017.
Plats: Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23 Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg

Se mer information och anmälan via KI Educations hemsida.