MBT Sverige

Välkommen till MBT Sverige,

en sida av och för personer som är intresserade av borderline personlighetsstörning, mentalisering och mentaliseringsbaserad terapi (MBT).
Behandlingsformen, som är relativt ny i Sverige, har väckt stort intresse under de senaste åren. Hemsidan erbjuder information om mentaliseringsbaserad terapi, om mentalisering och om nyheter på området.

Kurser i MBT: Nu även fortsättningskurs!

Grundkursen i MBT anordnas nästa gång hösten 2017 : Mentaliseringsbaserad terapi – Teori och praktik. Kursen anordnas tillsammans med KI Education, ger en grund för att kunna bedriva mentaliseringsinriktat arbete och blandar teori, forskning, kliniska tekniker och praktiska övningar.
Mer information finns på KI Educations hemsida: http://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=2872

Fördjupningskursen som vänder sig till dig som har gått Karolinska Institutets grundläggande kurs i Mentaliseringsbaserad terapi teori -och praktik, 7,5 hp och som arbetar med psykoterapi i olika former.
Kursdagarna är på fredagar med start den 27 januari 2017. Övriga fredagar: 10 feb, 24 mars, 7 april, 28 april, 12 maj samt avslutande dag 2 juni.
Mer information finns på KI Educations hemsida: http://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=2868

Ny lovande metod för att mäta mentalisering nu på svenska

Hur mäter man mentalisering? Samtidigt som man med blandad framgång försökt hitta självskattningsformulär för mentalisering har ett nytt instrument utvecklats, DMASC-MC. Det är ett videobaserat test som kräver att personen tolkar komplexa sociala interaktioner, där man dels slipper problemen med självskattning som ju kräver självobservation, dels har en mer valid situation man utsätts för än t.ex. ”Mind in the Eyes test”. En annan fördel är att borderlinepatienter verkar ha en annan mentaliseringsprofil än autismspektrumpatienter. Nedan finns länkar dels till en viktig studie med borderlinepatienter som inte finns med i manualen till instrumentet, dels länk till instrumentet på Hogrefe:
http://www.uh.edu/class/psychology/clinical-psych/research/dpl/_files/publications/sharp-et-al-2013.pdf
http://www.hogrefe.se/Klinisk-psykologi/Neuropsykologi-och-minne/DMASC-MC/

Hur utvärderar man MBT-behandling?

En viktig del av evidensbaserad terapi är att utvärdera sin behandling, vare sig det sker i löpande kliniska rutiner eller om man utför akademisk forskning. Vi har lagt upp beskrivningar över de intervjuer och instrument vi använder på MBT-teamet som en hjälp för andra kliniker:
http://www.mbtsverige.se/utvardering-av-mbt/

Konferensrapport från Internationella Mentaliseringskongressen i London

Hösten 2013 anordnades en internationell kongress om mentaliseringsbaserad behandling vid University College London. Vi har skrivit en konferensrapport där några av presentationerna från kongressen sammanfattas.
http://www.mbtsverige.se/wp-content/uploads/2013/11/Konferensrapport-del-1.docx
http://www.mbtsverige.se/wp-content/uploads/2013/11/Konferensrapport-del-2.docx

Behöver du handledning i Mentaliseringsbaserad terapi?

En del av vår verksamhet är att hjälpa andra att starta mentaliseringsbaserade behandlingar och flera i teamet arbetar därför med handledning. Vi prioriterar handledningsuppdrag för team där man arbetar enligt MBT-modellen, vi tar även andra uppdrag i mån av tid. Vi handleder gärna med utgångspunkt från videomaterial. Har ni ett handledningsbehov, maila till anna.sten@sll.se.

Placering i MBT-teamet för psykologkandidater

Som psykologkandidat på MBT-teamet hjälper du oss med utrednings- och behandlingsarbetet med våra patienter. Du hjälper även till med det neuropsykiatriska utredningsarbetet. Observera att vi inte har avtal med något särskilt universitet utan du kan söka oavsett vilket universitet du studerar vid. Skicka ett personligt brev på max en A4 där du berättar om dig själv, maila till niki.sundstrom@sll.se. Ange tid för din praktikperiod.