MBT-teamet

huddingemott550x350
MBT-teamet i Huddinge är en del av Mottagningen för personlighetssyndrom – Psykiatri Sydväst.

MBT-teamet Huddinge var först i Sverige med att bedriva psykoterapeutisk behandling enligt Anthony Batemans och Peter Fonagys modell. Vi är utbildade i mentaliseringsbaserad terapi hos Bateman och Fonagy i London och startade verksamheten i februari 2005. Forskningsutvärdering av behandlingsresultaten pågår.

Vi har olika bakgrunder men är alla mycket intresserade av mentaliseringsbaserad terapi. Vi har också sökt oss till denna verksamhet för att vi tycker det är både viktigt och roligt att arbeta med patienter med borderline personlighetsstörning.

Vi är sex personer som arbetar i teamet: två läkare och fyra psykologer. Alla har vissa yrkesspecifika uppgifter. Läkarna är patienternas ansvariga psykiater och sköter om eventuell medicinering och sjukskrivning. Psykologerna sköter om testning vid bedömningen av patienterna. Alla fungerar emellertid huvudsakligen som psykoterapeuter – både som individualterapeuter och som gruppterapeuter. Periodvis har vi också hjälp av andra, till exempel PTP-psykologer, psykologkandidater och ST-läkare. Teamet hör till den psykiatriska Mottagningen för Personlighetssyndrom i Huddinge, men vi tar emot patienter från hela Stockholms läns landsting. Idag har vi drygt 30 patienter som går i 18-månadersprogrammet och ytterligare lika många som är i uppföljning.

Vi har dessutom en livlig utåtriktad verksamhet. Vi föreläser i olika sammanhang runt om i landet och är lärare vid många psykolog- och psykoterapeututbildningar. Vi ger också den enda svenska högskolekursen i mentalisering och MBT i samarbete med KI Education.

Teammedlemmarna

Anna Sten

Specialistläkare i psykiatri, överläkare
Anna är specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och sökte sig till MBT-teamet utifrån sitt intresse för både behandlingsmetoden och patientgruppen.

Niki Sundström
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Niki har en bakgrund i barn- och ungdomspsykiatrin och har varit med i teamet sedan hösten 2006. Kursansvarig för den högskoleutbildning i MBT som teamet ger i samarbete med KI-education hösten 2012.

Joakim Löf
Leg psykolog, leg psykoterapeut
Joakim har arbetat inom vuxenpsykiatrin och med tonåringar inom Gävleborgs och Stockholms läns landsting. Han gick den första MBT-kursen som gavs i Sverige 2008 och har arbetat i teamet sedan september 2010. Han är utbildad i Anknytningsintervjun (AAI) och läser psykoterapeutprogrammet i relationell psykoterapi vid Linköpings universitet.

Anton Sandell
Leg psykolog
Arbetar i teamet sedan 2016.

Maria Ekerholm
Leg psykolog
Arbetar i teamet sedan 2016.

Fredrik Tysklind
Leg psykolog
Har tidigare arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, på behandlingshemmet Viksjö gård och på Hogrefe Psykologiförlaget. Arbetar i teamet sedan mars 2014.

Peder Björling
Överläkare, leg KBT-terapeut
Har arbetat i teamet flera år och återkom hösten 2014 från tre års tjänstledighet i Afrika där han tjänstgjort som psykiater och psykoterapeut.

Tidigare medarbetare

Christina Morberg Pain, leg psykolog

Cecilia Moberg-Pahlberg, sjuksköterska

Lisa Herrman, PTP-psykolog

Maria Wiwe, leg psykolog.

Per Wallroth, psykolog, leg psykoterapeut. Startade teamet tillsammans med Göran Rydén 2005.

Owe Larsols, sjukskötare, leg psykoterapeut.

Göran Rydén, Överläkare. Startade teamet tillsammans med Per Wallroth 2005.

Johanna Levallius, PTP-psykolog

Vi har också haft flera mycket duktiga ST-läkare och psykologstudenter som varit till glädje för både teamet och patienterna.