Handledning

Behöver du handledning i Mentaliseringsbaserad terapi?

En del av vår verksamhet är att hjälpa andra att starta mentaliseringsbaserade behandlingar och flera i teamet arbetar därför med handledning. Vi prioriterar handledningsuppdrag för team där man arbetar enligt MBT-modellen, vi tar även andra uppdrag i mån av tid. Vi handleder gärna med utgångspunkt från videomaterial. Har ni ett handledningsbehov, maila till anna.sten@sll.se.